• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
  TAKSI DRUŠTVO LJUBLJANA, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Gosposvetska cesta 10,
  1000 Ljubljana, matična številka 5107571000, ident. št. za DDV in davčna številka 52526496,
  e-naslov: info@taxi-ljubljana.si
  Kontakt: (01) 234 90 00
  – Namen obdelave osebnih podatkov:
  Namen obdelave vaših osebnih podatkov je zagotovitev taksi prevozov, s katerimi vam nudimo
  prevzem na vaši oz. željeni lokaciji in ob željnem terminu ter prevoz kamorkoli po Sloveniji in
  tujini.
  Za zagotovitev vožnje prilagojene vašim željam in potrebam potrebujemo vaše osebne podatke in
  sicer samo tiste, ki nam jih posredujete vi.
  Naročilo za vožnjo lahko oddate na naši spletni strani https://taxi-ljubljana.si/, v zavihku
  rezervacija, v katerega vpišete vaše osebne podatke, ki so: ime, vaša e-pošta, telefonska številka,
  število potnikov, prevzemni datum, prevzemni čas, začetna točka in destinacija.
  Prav tako lahko naročilo za vožnjo oddate preko telefonskih številk: (01) 234-9000, (031) 234- 000 in (041) 970-000 ter nam v telefonskem pogovoru zaupate vaše osebne podatke, ki so: ime, telefonska številka, število potnikov, prevzemni datum, prevzemni čas, začetna točka in destinacija. Za oddajo naročila za vožnjo lahko uporabite tudi našo mobilno aplikacijo CloudTaxi. Za uporabo te aplikacije se morate registrirati kot uporabnik z naslednjimi podatki: e-pošta in telefonska številka ter geslo, ki je poznano samo vam. Ko ste opravili registracijo lahko oddate naročilo za
  vožnjo preko aplikacije, tako, da vpišete vaše osebne podatke, ki so: ime, vaša e-pošta, telefonska številka, število potnikov, prevzemni datum, prevzemni čas, začetna točka in destinacija. Prednost te aplikacije je, da lahko na aplikaciji spremljate lokacijo taksi vožnika in čas, ki je potreben, da taksi voznik pride do vaše lokacije, pod pogojem, da taksi voznik pordi vašo vožnjo.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  S tem, ko ste oddali naročilo za vožnjo ste privolili v obdelavo vaših zgoraj navedenih podatkov za potrebe izvedbe taksi vožnje. Zbiramo samo tiste vaše osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in/ali izvajanje pogodb o prevozu oseb v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe in za izvajanje pogodbe. Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost. Vaša izbira je ali nam boste vaše osebne podatke posredovali ali ne. Če se odločite, da vaših zgoraj navedenih osebnih podatkov ne boste posredovali, izvedba prevoza ni mogoča.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali samo za namen izvajanja pogodbe o prevozu oseb.

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
  Z vašimi osebnimi podatki, ki se nam jih posredovali z namenom oddaje naročila vožnje je seznanjena centrala, ki nato kontaktira voznika taksija za izvedbo vožnje. Ko taksi voznik sprejme vožnjo pridobi mu centrala posreduje vaše osebne podatke, ki so vaša lokacija in vaša telefonska številka v primeru vaše zamude.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Vaše osebne podatke ne prenašamo v tretje državo ali mednarodne organizacije.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
 • Vaše osebne podatke bomo obdelovali le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in sicer izvedbe prevoza; če so vaši podatki pridobljeni na podlagi privolitve, pa za namen, za katerega je bila privolitev dana. Osebni podatki bodo predmet obdelave največ 5 let od dne sklenitve pogodbe o prevozu oz. podane privolitve, oz. 10 let od izdaje računa.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

V zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov imate:
pravico do dostopa do osebnih podatkov
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od društva dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

pravico do popravka
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da društvo brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • pravico do izbrisa
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da društvo brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, društvo pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima društvo pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr.
  zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti uporabnika do društva, itd.).
 • pravico do omejitve obdelave
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da društvo omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave.
 • pravico do prenosljivosti podatkov
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje društvo, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • pravico do ugovora obdelavi
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva društvo ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb.
 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na naslov društva Gosposvetska cesta 10, Ljubljana.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
  Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:
  gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OSNOVNI PODATKI

TAKSI DRUŠTVO LJUBLJANA

GOSPOSVETSKA 10,
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
DDV ID: 52526496
Matična številka: 5107571000
Zastopnik: Emil Velič

TAXI LJUBLJANA © 2019 Vse pravice pridržane.